Web development - Somcuta Mare Kindergarden

http://gradinitasomcutamare.ro/

Somcuta Mare Kindergarden Number 1 offers a place filled with heat, love and a high professionalism in pedagogics, promoting a complex educational system, consisting of global...

and individual development of the children, from a psycho-physical perspective, of cognitive capacity and language development, of motricity and also socio-emotional and behaviour development.

Grădinița Șomcuta Mare Numarul 1 oferă un loc plin de căldură, iubire și un înalt profesionalism în pedagogie, promovând un sistem educational complex, constand in dezvoltarea... globala si individuala a copiilor, din punct de vedere psiho–fizic, al dezvoltarii capacitatii cognitive si de limbaj, al motricitatii, precum si al dezvoltarii socio – emotionale si comportamentale.