Web development - Regions for jobs

http://www.regionsforjobs.ro/

Site-ul proiectului Regions for Jobs - România – Grecia

Proiectul Regions for Jobs a fost gândit de către parteneri ca un demers inovativ privind informarea, medierea şi consilierea grupurilor ţintă. Pentru atingerea obiectivelor sale, proiectul, prin partenerii săi, implementează o gamă largă de activităţi şi servicii menite să conduca la dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor persoanelor implicate şi, pe cale de consecinţă, la creşterea şanselor de ocupare.