Web development - Hefex

http://hefex.ro/ro/

Societatea Hefex este specializată în fabricarea şi montajul construcţiilor metalice, instalare echipamente şi protecţii la coroziune şi abraziune.

Necesitatea creşterii calităţii produselor şi serviciilor oferite a determinat conducerea companiei să solicite auditarea de către The International Certification Network-IQNet şi Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii-SRAC. Ambele instituţii au confirmat faptul că sistemul de management al calităţii de mediu al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale aplicat de firma Hefex este în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007