Holisun CRM

Aplicaţia constă dintr-o serie de blocuri logice (proces, pasi si task-uri), care pot fi programate respectând parametrii definiţi, în orice ordine doreşte clientul. În urma programării acestor blocuri logice rezultă un model, acest model poate fi un proces CRM sau orice alt process care are loc într-o anumită firmă.

Un proces are în componenţă mai multi paşi, un pas are în componenţă mai multe task-uri. Tranziţia de la un pas la altul se poate face doar după ce fiecare task a fost rezolvat sau după o altă regulă stabilită de client, bineînţeles în limita parametrilor aplicaţiei. Există de asemenea şi noţiunea de paşi paraleli, ceea ce înseamnă că mai mulţi paşi pot fi rezolvaţi în acelaşi timp.

Fiecare pas are atribuit un utilizator, dar pot fi mai mulţi utilizatori propuşi pentru a rezolva un singur pas.

Modelul curent de proces CRM este următorul:

 • Primirea cererii
 • Propunere şi contract
  • Se completează formularul clientului (Task definire client)
  • Se stabileşte utilizatorul responsabil cu paşii: “Propunere şi contract” şi “Comercial” (Task definire utilizator)
  • Actualizare date client (Task definire client)
  • Contactare client (Task contact)
  •  Estimare probabilitate contractare (Task introducere date)
  • Trimitere contract (Task editare + email + conversie PDF – opţiune mail merge pentru completare documente)
 • Pregătire
 • Analiza calităţii *
 • Operaţiuni *
 • Facturare *
 • Comercial (vânzare alte produse acelaşi client)*

Paşii marcaţi cu * sunt paşi paraleli, ceea ce înseamnă că aceşti paşi se pot executa în acelaşi timp, de către utilizatori diferiţi, spre deosebire de completarea secvenţială a primilor paşi.

Se pot defini procese având în componenţă paşi şi task-uri în orice ordine.

Aplicatia dispune de un modul de generarea de rapoarte, grafice sau tabelare, avand la dispozitie absolut toate datele introduse in timpul executiei proceselor.